CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona

COMPOSICIÓ EQUIPS TROFEU 3X3 CPC i FORMAT COMPETICIÓ
Dissabte 23 de Desembre de
2017

Cada equip ha de portar la samarreta del color asignat al quadre d´equips