CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona

Dins aquesta coordinació trobem les categories de Benjamí i Aleví. Per tant, trobem nens i nenes molt heterogenis en quant a habilitats tècniques i capacitats físiques. Si a aquesta heterogeneïtat li sumem que el tarannà de les altres coordinacions són tant diferents (la de Iniciació va encaminada a la formació i la de competició com el seu nom indica, prioritza els resultats), i aquesta està enmig, ens trobem que en aquesta coordinació els continguts, els criteris de composició dels equips i els objectius a assolir en cada categoria han d'anar evolucionant paral·lelament amb l'edat dels esportistes.

BENJAMÍ: Els objectius en aquesta categoria no es diferencien gaire dels de la coordinació anterior. En aquesta primera categoria es segueix donant una prioritat a la formació del jugador o jugadora per davant l'assoliment d'uns resultats.

Donat que durant les etapes anteriors s'ha prioritzat el treball tècnic del patí i del domini del estic i pilota, en aquesta etapa trobem que un gran volum del entrenament té com a contingut principal el passe, tot i que altres continguts com alguns conceptes defensius, ofensius, la finalització també hi comencen a tenir presència.

Pel que fa als criteris de composició dels equips, sempre i quan el nombre de nens i nenes ens permeti respectar-ho, el principal criteri per confeccionar els equips serà l'edat dels nens i nenes. En cas que amb aquest criteri no hi hagi prou, es tindrà més en compte criteris personals com l'antiguitat en el club, temps amb el bloc de gent, etc. que no pas el nivell dels jugadors.

ALEVÍ: L'objectiu principal d'aquesta categoria és la incorporació de la competició com un element formatiu. És a dir, els jugadors i entrenadors alevins del Club Patí Congrés han de tenir clar que la seva prioritat és formar i forma-se com a jugadors, però a la vegada han de començar a tastar l'exigència de la competició, és a dir, que no només s'entrena per ser millors sinó per competir al cap de setmana.

Pel que fa als continguts treballats en aquesta categoria, cal esmentar que s'augmenta considerablement els continguts tàctics, tot i que els tècnics segueixen sent els que tenen més presència durant l'entrenament. A més, per primera vegada en el procés de formació es fa un treball físic per tal d'adquirir els hàbits necessaris que a la llarga permetrà un treball més susceptible a la millora de les diferents capacitats físiques.

A l'hora de la composició dels equips, tenint en compte l'evolució dels objectius, també s'incorpora el nivell del jugador, tot i que en cap cas aquest criteri supera en importància al de l'edat dels jugadors, que continua sent el criteri amb més força.