CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona

Anomenem Iniciació a la Competició aquella etapa de formació dels nens i les nenes que duu al voltant de 4 anys, en la qual introduïm als nanos a la pràctica de l’hoquei en competició federada. Segueix essent, com en l’Escola d’Iniciació, una etapa d'introducció al nostre esport. Tanmateix, en ella, la competició formal ja no és secundària. En aquesta, que comprèn les categories de Prebenjamí d'Iniciació i Prebenjamí, els nanos formen part d’un equip en concret i juguen amb regularitat, cada cap de setmana. Això, no ens fa oblidar que els nanos segueixen en etapa de formació inicial, i que ens ha de seguir permetent fixar-nos en allò que és prioritari: que els nens i les nenes creixin amb el nostre esport i hi gaudeixin aprenent-lo, ara però, practicant i competint, en situacions ja no tant “protegides” i amb més continuïtat i compromís.

Els tres o quatre anys que comprenen aquesta etapa són fonamentals per tal d’adquirir les habilitats motrius bàsiques per a la pràctica del nostre esport, així com els conceptes i les nocions tàctiques sobretot individuals però també col·lectives bàsiques. També és una etapa fonamental per tal que assoleixin una actitud determinada en front de la competició.

L'edat habitual en la qual els nens i les nenes poden entrar en aquesta etapa és la de 5, més aviat 6 anys d'edat que ja hagin passat en l’escola almenys un any i hagin assolit aquells aprenentatges propis del nostre esport que els permetin competir amb certa competència.