CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
L'Estada de Pretemporada és una activitat proposada per l'Àrea Esportiva que te dos objectius principals. Per una banda, oferir als nostres esportistes una activitat técnica del nostre esport, que els hi serveixi com a Campus d´Hoquei i com a Stage de Pretemporada, atesos per entrenadords i Coordinadors del Club. I el segon objectiu, no més important, és la vertent Social de Club, fent coincidir aquest Stage amb la Sortida que es fa per a les families. 

Aquest any repetim a Bellver de Cerdanya, a l'ajuntament del qual volem agrair la seva col·laboració..